செல்பி எடுத்தவரை மலைப்பாம்பு கடித்தது – வீடியோ

மலைப்பாம்பு கிராமங்களில் எதாவது பிடிபட்டால் அதனை தன் கழுத்தில் சுற்றிக்கொள்வது அதை பிடித்து செல்பி எடுப்பது என்று அன்றாடம் நாம் கேள்வி படுகிறோம்.

இந்த வீடியோ பதிவில், ஒருவர் மலைப் பாம்பை பிடித்து வந்து கொண்டிருக்கும் போது அதன் அருகே சென்று செல்பி எடுக்க முயன்றவரை அந்த மலைப்பாம்பு அவரின் தோள்பட்டையை கடித்தது. இதோ அந்த வீடியோ…


92 thoughts on “செல்பி எடுத்தவரை மலைப்பாம்பு கடித்தது – வீடியோ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *