கடைசி வெள்ளை பெண் ஒட்டகச்சிவிங்கி கொலை – புகைப்படங்கள்

கடந்த 3 வருடங்களுக்கு, முன்னர் கென்யாவின் கரிஸா பகுதியில் உலகின் அரியவகை வெள்ளை நிற பெண் ஒட்டகச் சிவிங்கி கண்டறியப்பட்டது.

கென்யா நாட்டில் வளர்ந்து வந்த உலகின் அரியவகை வெள்ளை நிற பெண் ஒட்டகச் சிவிங்கி குட்டியுடன் கொலைசெய்யப்பட்டுள்ளது.


513 thoughts on “கடைசி வெள்ளை பெண் ஒட்டகச்சிவிங்கி கொலை – புகைப்படங்கள்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

https://newstamil.in/