நிர்பயா குற்றவாளிகளின் தூக்கு தண்டனை நிறுத்தம்!

SHARE THIS
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

நிர்பயா குற்றவாளிகளின் தூக்குதண்டனையை நிறைவேற்ற வேண்டும் என்ற உத்தரவு நிறுத்தம், மறுதேதி அறிவிக்கும் வரை தண்டனையை நிறைவேற்றக்கூடாது என டெல்லி பாட்டியாலா நீதிமன்றம் உத்தரவு.


Tag: , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *