பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை நீட்டிப்பு; ஜனவரி 6-ம் தேதி திறக்க வாய்ப்பு?

டிசம்பர் 21ஆம் தேதி முதல் வரும் ஜனவரி 2, 2020 வரை தொடர் விடுமுறை அளிக்கப்படுவதாக தமிழக உயர்கல்வித் துறை அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது பள்ளிகள் 3-ம் தேதி திறக்கப்படும்

Read more