வட கொரிய அதிபர் கிம் ஜாங் உன் உயிருடன் தான் இருக்கிறார்!

வட கொரிய அதிபர் கிம் ஜாங் உன் கடந்த 20 நாட்களில் எந்தவித பொது நிகழ்ச்சிகளிலும் கலந்து கொள்ளாததால் பல்வேறு யூகங்கள் முன்வைக்கப்பட்ட நிலையில் அவர் பொது

Read more