ஏமாற்ற வாய்ப்பு – 2020-ம் ஆண்டின் எச்சரிக்கை தகவல்

வரவிருக்கும் 2020 ஆம் ஆண்டில் ஒரு தேதியை எழுதும்போது, அதன் முழு வடிவத்தில் எழுத வேண்டும். எடுத்துகாட்டிற்கு 31.01.2020, 31.01.20 என எழுதினால் அதை 31.01.2000 அல்லது

Read more
https://newstamil.in/