செல்பி எடுத்தவரை மலைப்பாம்பு கடித்தது – வீடியோ

மலைப்பாம்பு கிராமங்களில் எதாவது பிடிபட்டால் அதனை தன் கழுத்தில் சுற்றிக்கொள்வது அதை பிடித்து செல்பி எடுப்பது என்று அன்றாடம் நாம் கேள்வி படுகிறோம். இந்த வீடியோ பதிவில்,

Read more