2020 டி.என்.பி.எஸ்.சி தேர்வுக்கான அட்டவணை வெளியீடு

2020ஆம் ஆண்டு நடைபெறவுள்ள டி.என்.பி.எஸ்.சி தேர்வுக்கான அட்டவணை வெளியிடப்பட்டுள்ளது. ஜனவரியில் குரூப்1, மே மாதம் குரூப்2 மற்றும் செப்டம்பர் மாதத்தில் குரூப் 4 நடைபெறும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Read more