இதுவரை பார்த்திராத கொமோடோ டிராகன்கள் சண்டை! 8 அடி உயரத்திற்கு எழுந்து சண்டை!

நான்கு கொமோடோ டிராகன்கள் 10 நிமிட யுத்தத்தில் ஆதிக்கத்திற்காக மல்யுத்தம் செய்தன, ஒரு ராட்சத பல்லி 8 அடி உயரத்திற்கு மேல் நின்றது.

Read more
https://newstamil.in/